Støtte til samfunnsnyttige frivillige organisasjoner

Fylkestinget har i sak 114/17 "Økonomiplan 2018-2021 - Årsbudsjett 2019" vedtatt å avvikle ordningen Støtte til samfunnsnyttige frivillige organisasjoner. Det betyr at ordningen ikke videreføres i 2018 og det ikke er mulig å søke midler gjennom denne ordning.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson