Rogaland fylkeskommunes kulturpris

Frist for å fremme forslag: 1.april 2017

Vedtatt i FT-sak 89/16

Formål
Kulturprisen er en honnør for langvarig innsats for kulturlivet i Rogaland, og består av en statuett av John Th. Josefsen samt et pengebeløp på kr. 50 000,-.

Hvem kan nominere kandidater?
Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater som ikke er foreslått av andre.

Kriterier for tildeling

  • Prisen tildeles bare på grunnlag av langvarig innsats for kulturlivet i fylket.
  • Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på om innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket.
  • Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som er bosatt utenfor Rogaland, men som på en eller annen måte har arbeidet for å fremme kulturlivet i Rogaland.
  • Prisen tildeles bare én gang til samme person.
  • Prisen deles ut innenfor de områdene som kulturavdelingen har ansvar for: (Idrett, kulturarv, litteratur, musikk, visuell kunst, film, scenekunst og den kulturelle frivilligheten).

Det skal over tid være en rimelig fordeling mellom de kulturområdene fylkeskommunen har ansvar for.

Krav til forslag
Forslag må inneholde en kort beskrivelse og redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i fylket.

Avgjørelse
Innkomne forslag legges fram til politisk vurdering i regional- og kulturutvalget.

Prisutdeling
Kulturprisen overrekkes i et fylkesting.

 

Forslag sendes til: firmapost@rogfk.no

Alternativ med brev til:
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

Innsendte forslag merkes «Kulturprisen».

Vinnere av Kulturprisen siden 1979:

2016 Kolbein Falkeid, litteratur
2015 Svein Tengesdal og Torunn Tunheim, Eigersund, kultur for psykisk utviklingshemma
2014 Helge Torvund, Hå, litteratur
2013 Arild Østin Ommundsen, Stavanger, film
2012 Gunnar Roaldkvam, Stavanger, litteratur
2011 Finn Nesvold, Sokndal, gen.kulturelt arbeid
2010 Nils Økland, Haugesund, musikk
2009 Karen og Jens Erland, Time, kunst/gen.kulturinnsats
2008 Edvard Sternhoff, Haugesund, idrett
2007 Kjartan Fløgstad, Sauda/Oslo, litteratur
2006 Marit Synnøve Vea, Karmøy, kulturvern/kulturformidling
2005 Gunnar Johan Løvvik, Haugesund, filmformidling
2004 Rigmor Lindøe, Stavanger, kulturjournalistikk/-formidling
2003 Tobias Skretting, Hå, kulturvern/kulturformidling
2002 Caspar W. Hennig, Stavanger, musikk
2001 Jone Vadla, Stavanger, museum
2000 Njål Tjeltveit, Hjelmeland, litteratur/kult.hist.
1999 Martin Nag, Stavanger/Oslo, litteratur
1998 Steinar Eielsen, Sandnes, musikk
1997 Richard Johnsen, Stavanger, generell kult.innsats
1996 Asgjerd Taksdal, Time, litteratur/kult.vern
1995 Sven F. Valand-Lie, Haugesund, kult.hist./-vern
1994 Rogaland Idrettskrets, Rogaland, masseidrett
1993 Kvinneforeningen i Det Norske Misjonsselskap, Rogaland, generell kult.innsats
1993 Gudrun Laland/Olav Stangeland, Klepp, litteratur
1992 Vilhelm Feyling, Egersund, kulturvern
1991 Carsten Dahl Carstensen, Stavanger, musikk
1990 Berit Wathne, Stavanger, kulturformidling
1989 Elsa Nordvang, Stavanger, teater(barneteateret)
1988 Magle Løvik, Haugesund, musikk
1987 Reidar B. Thu, Klepp, idrett
1986 Alfred Hauge, Stavanger, litteraturvern
1985 Tore Wiig, Orre, ungd.arb./friv.org.
1984 Georg Joa, Stavanger, kulturvern
1983 Magnus Johnsbråten, Bryne, musikk
1982 Johan Veka, Suldal, kulturvern
1981 Erling Trondsen, Sola, idrett
1980 Werner Otto Lichtenberg, Sokndal, billedkunst
1979 Ola Barkved, Bryne, kulturvern

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson