Utlån av kunstnerboliger / Artists in residence

Utsira fyr

Bilde av kunstnerboligen på Utsira fyr 

Rogaland fylkeskommune tilbyr kunstnere fra inn- og utland muligheten til gratis opphold i 1 til 2 uker på Obrestad fyr, Utsira fyr eller Lalandhuset fra juni til september. 

Rogaland County Council offers artists free stay for 1-2 weeks at Obrestad lighthouse, Utsira lighthouse or Lalandhuset from June to September. 

Hvem kan søke? / Who can apply? 

Kunstnere innen alle kunstarter. Søkere fra Rogaland blir prioriterte / Professional artists can apply. Applicants from Rogaland are given priority

Søknadsfrist / Application deadline

Søknadsfrist er 15. mars / Application deadline: 15 - March

Del denne artikkelen på:
Info om kunstnerboligene

Informasjon om kunstnerboligene / more information about the artist residences

Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson