Rogaland er et folkehelsefylke

Rogaland fylkeskommune vil bidra til et støttende miljø for god helse ved å iverksette en sunn helsepolitikk og forankre helse i alt vi gjør gjennom fylkeskommunale oppgaver som samfunnsplanlegging, opplæring, kultur, samferdsel, næring o.l.

Nærmere informasjon om mål, strategier og tiltak for det regionale folkehelsearbeidet finner du i  Regionalplan for folkehelse og i  Wiki folkehelse.

Rogaland fylkeskommune arbeider i tråd med kravene i folkehelseloven med å ha oversikt over helsetilstanden i fylket og sentrale faktorer som påvirker denne. Rogalands oversiktsdokument kan lastes ned her. Samtidig er fylkeskommunen en aktiv pådriver for og samordner av det øvrige folkehelsearbeidet i fylket. I Rogaland er partnerskap for folkehelse en sentral arena for dette.

Ønsker du å motta fylkeskommunens nyhetsbrev om folkehelse?
 Klikk her for å melde deg på nyhetsbrev-listen.

Hvis du allerede står på nyhetsbrev-listen må du oppdatere vilkårene i egen e-post.

Folkehelse Rogaland, logo

Nettside med informasjon om regionalt og lokalt folkehelsearbeid i Rogaland. 

Les mer >

Oversikt over nettsider om Folkehelse

Les mer >