Rogaland er et folkehelsefylke

Rogaland fylkeskommune vil bidra til et støttende miljø for god helse ved å iverksette en sunn helsepolitikk og forankre helse i alt vi gjør gjennom fylkeskommunale oppgaver som samfunnsplanlegging, opplæring, kultur, samferdsel, næring ol.

Nærmere informasjon om mål, strategier og tiltak for det regionale folkehelsearbeidet finner du i Regionalplan for folkehelse 2013 – 2017 og vår  Wiki folkehelse.

Rogaland fylkeskommune arbeider i tråd med kravene i ny folkehelselov, med å ha oversikt over helsetilstanden i fylket og sentrale faktorer som påvirker denne. Rogalands oversiktsdokument kan lastes ned her. Samtidig er fylkeskommunen en aktiv pådriver for og samordner av det øvrige folkehelsearbeidet i fylket. I Rogaland er partnerskap for folkehelse en sentral arena for dette.

Folkehelse Rogaland, logo

Wiki for folkehelse i Rogaland

Les mer >

Oversikt over nettsider om Folkehelse

Les mer >