Fiskesprell - et nasjonalt kostholdsprogram for partnerskapskommuner

Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Vi legger til rette for at barn og unge skal få oppdage hvor godt de liker sjømat. Rogaland fylkeskommune arrangerer Fiskesprell-kurs som en del av det regionale folkehelsearbeidet.

Fiskesprell har 10 års jubileum i Rogaland i 2017 og har derfor satt av litt midler til å gi noen gaver til barnehagedeltakere/ skolefritidsdeltakere.
Premievinneren vil bli trukket ut på kursdagen av teoriansvarlig, vinnerne vil få knivsett til å bruke i sin barnehage eller SFO.
I slutten av året vil vi også trekke ut en deltakervinner som kan få besøk av en «kokk dag».

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Sett fra et helsemessig synspunkt vil det være gunstig hvis forbruket av fisk og annen sjømat øker, spesielt blant barn og unge. Gjennom gratis kurs og inspirasjonsmateriell skal Fiskesprell bidra til å øke kunnskapen om sjømatens rolle i kostholdet, og kompetansen om tilberedning av sjømat blant de som jobber med barn og unge, og barna og ungdommene selv.

Hvem er Fiskesprell for?

Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn og unge og foreldre over hele landet. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis.

Fiskesprell har gratis kurstilbud for:

 • ansatte i barnehager og skolefritidsordninger
 • lærere i mat og helse i grunnskolen
 • studenter ved grunnskole- og barnehagelærerutdanningene
 • elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen på videregående skole

Rogaland fylkeskommune har ansvar for organisering og gjennomføring av kursene for ansatte i barnehager og skolefritidsordninger. Det er laget en vertsordning for når den enkelte kommune har tilbud til skolefritidsansatte og barnehageansatte. Se oversikten over vertsordningen (pdf).

Les om opplevelser og erfaringer andre har gjort etter å ha deltatt på kurs i Fiskesprell!

Fiskesprell-kurs for ansatte i barnehage og skolefritidsordning

 •  Uke 11 (mars)
 •  Uke 44 (oktober/november)
 •  Uke 21 (mai) - utekurs. Nytt i 2015 i forbindelse med friluftslivets år

For mer informasjon og påmelding til Fiskesprell-kurs, se under arrangementer. Her finner du alt om kursene vi arrangerer. Lurer du på noe om organisering av kursene? Ta kontakt med Elisabeth W. Haaland.

Andre tilbud fra Fiskesprell 

 • Råvarestøtte til foreldrearrangementer der det tilberedes og serveres sjømat.
 • Råvarestøtte til kollegamøte med tilberedning av Fiskesprell-retter. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprell-kurs.
 • Råvarestøtte og materiell til grunnskoler som har praktisk undervisning i mat og helse.
 • Råvarestøtte til arbeidslivsfag i ungdomsskolen, for undervisningsopplegg med tilberedning av sjømat.

Les mer om kurs og andre tilbud fra Fiskesprell

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og fiskesalgslagene i Norge. Tiltaket er basert på, og i tråd med  Helsedirektoratets kostråd.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson