Fiskesprell - et nasjonalt kostholdsprogram for partnerskapskommuner

Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Vi legger til rette for at barn og unge skal få oppdage hvor godt de liker sjømat. Rogaland fylkeskommune og Tannhelse Rogaland har koordineringsansvar for Fiskesprell-kursene for ansatte i barnehager og skolefritidsordninger. 

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Sett fra et helsemessig synspunkt vil det være  gunstig hvis forbruket av fisk og annen sjømat øker, spesielt blant barn og unge. Gjennom gratis kurs og inspirasjonsmateriell skal Fiskesprell bidra til å øke kunnskapen om sjømatens rolle i kostholdet, og kompetansen om tilberedning av sjømat blant de som jobber med barn og unge, og barna og ungdommene selv.

10-årsjubileum for Fiskesprell i Rogaland 

I 2017 hadde vi 10-års markering av kurstilbudet Fiskesprell i Rogaland. I den anledning ble det trukket en kursdeltager som vant besøk fra kokk Hans Dahl Ørstavik (Bryne VGS) i sin barnehage. Vinneren av konkurransen ble Bore barnehage.  Se klipp fra NRK om hvordan det gikk da Hans Dahl Ørstavik laget sjømat sammen med barn og ansatte i Bore barnehage. 

Hvem er Fiskesprell for?

Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn og unge og foreldre over hele landet. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis.

Fiskesprell har gratis kurstilbud for:

 • ansatte i barnehager og skolefritidsordninger
 • lærere i mat og helse i grunnskolen
 • studenter ved grunnskole- og barnehagelærerutdanningene
 • elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen på videregående skole

Kursoversikt i din kommune (vertsordningen) 

Rogaland fylkeskommune og Tannhelse Rogaland har kun ansvar for organisering og gjennomføring av kursene for ansatte i barnehager og skolefritidsordninger. Det er laget en vertsordning for når den enkelte kommune har tilbud til skolefritidsansatte og barnehageansatte. Kommunen får tilbud om kurs ca. hvert tredje år.  Trykk her for å laste ned kursoversikt for din kommune.

 Les om opplevelser og erfaringer andre har gjort etter å ha deltatt på kurs i Fiskesprell!

Fiskesprell-kurs for ansatte i barnehage og skolefritidsordning arrangeres:

 •  Høst 
 •  Vår 
 •  Fast utekurs i mai måned sammen med friluftsrådene 

For mer informasjon og påmelding til Fiskesprell-kurs, ta kontakt med Elisabeth W. Haaland. Ved nytt skole- og barnehageår legges årets kurstilbud ut på fylkeskommunens nettsider, under  arrangementer

Andre tilbud fra Fiskesprell 

 • Råvarestøtte til foreldrearrangementer der det tilberedes og serveres sjømat.
 • Råvarestøtte til kollegamøte med tilberedning av Fiskesprell-retter. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprell-kurs.
 • Råvarestøtte og materiell til grunnskoler som har praktisk undervisning i mat og helse.
 • Råvarestøtte til arbeidslivsfag i ungdomsskolen, for undervisningsopplegg med tilberedning av sjømat.

 Les mer om kurs og andre tilbud fra Fiskesprell

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og fiskesalgslagene i Norge. Tiltaket er basert på, og i tråd med  Helsedirektoratets kostråd.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson