Friluft-vinter

Frisk i friluft

Frisk i friluft har vært et satsingsområde i fylkeskommunen siden 2000. Gjennom et nettverk med mange aktører i fylket har Frisk i friluft vært med på å øke bevisstheten om helseeffekter og lagt til rette for mange gode opplevelser i naturen. Hovedmålet med satsingen er å stimulere til økt bevegelse, utfoldelse og livskvalitet gjennom lystbetonte lavterskel tilbud i lokalmiljøet.

Fylkeskommunen slo i 2013 i sammen partnerskap for Frisk i friluft og partnerskap for folkehelse. Men det er viktig at satsingen på bevegelse og fysisk aktivitet tas videre og blir en del av folkehelsesatsingen.

Personer som i dag er inaktiv oppnår en stor helsegevinst ved å være i bevegelse minst 30 min hver dag, for barn er det 60 min daglig aktivitet som anbefales.