Oversiktsarbeid - kart, analyse og statistikk

Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for folkehelseovervåking i samsvar med  forskrift om oversikt over folkehelsen.

Etter folkehelseloven og plan- og bygningsloven skal fylkeskommuner gi råd og veiledning til samarbeidspartnere (kommuner, frivillige, helseforetak) med utgangspunkt i folkehelsestatistikk og anvendelse av statistiske resultater.

Les mer om det regionale oversiktsarbeidet i Rogaland på  rogalandstatistikk.no/folkehelse.

Nettsider med statistikk og eksempler på oversiktsarbeid

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson