Folkehelsepartnere

Liste over deltakere og kontaktpersoner i partnerskapet

Kommuner:

Bjerkreim kommune

Øyvor Sønstabø, tlf. 51 20 11 08
E-post: oyvors@bjerkreim.kommune.no

Nis Willem Bartels, tlf. 40 00 11 08
E-post: nis.willem.bartels@bjerkreim.kommune.no

 

Bokn kommune

Anne Elisabeth Askeland, tlf. 52 75 25 13 / 95 94 59 08 
E-post: anne.elisabet.askeland@bokn.kommune.no

 

Eigersund kommune

Hans Olav Østebrød, tlf. 51 46 83 59 / 93 45 12 66
E-post: hans.olav.oestebroed@eigersund.kommune.no

 

Finnøy kommune

Liv Drange Bråthen, tlf. 47 45 75 44
E-post: liv.drange.brathen@finnoy.kommune.no

 

Forsand kommune

Torill Idland, tlf. 95 81 60 99
E-post: tid@forsand.kommune.no

 

Gjesdal kommune

Stig Egeland, tlf. 51 61 23 71 / 97 87 34 72
E-post: Stig.egeland@gjesdal.kommune.no

 

Haugesund kommune

Bente Pettersen, tlf. 52 74 30 48 / 90 55 31 71
E-post: Bente.pettersen@haugesund.kommune.no

 

Hjelmeland kommune

Annbjørg Breiland Egeland, tlf. 40 43 91 54
E-post: Annbjorg.breiland.egeland@hjelmeland.kommune.no

 

Hå kommune

Lene Mikalsen, tlf. 51 79 30 00
E-post: lene.mikalsen@ha.kommune.no

 

Karmøy kommune

Siri Merete Alfheim, tlf. 52 85 74 02 / 99 25 00 78
E-post: siri.merete.alfheim@karmoy.kommune.no 

 

Klepp kommune

Ragnhild Aanestad, tlf. 51 42 99 32 / 98 67 59 17
E-post: ragnhild.aanestad@klepp.kommune.no

 

Kvitsøy kommune

Anders Solgård, tlf. 51 73 63 55 / 90 65 32 73
E-post: anders.solgard@kvitsoy.kommune.no

 

Lund kommune

Trond A. Skjæveland, tlf. 51 40 47 22 / 91 71 13 01
E-post: trond@lund.kommune.no

 

Randaberg kommune

Anne Grødem, tlf. 97 55 17 11
E-post: anne.grodem@randaberg.kommune.no

 

Rennesøy kommune

Gro Merete Ringsø, tlf. 91 16 33 27
E-post: gro.merete.ringso@rennesoy.kommune.no 

 

Sandnes kommune

Karianne Vassbakk Brovold, tlf. 93 61 09 50
E-post: Karianne.vassbakk.brovold@sandnes.kommune.no

 

Sauda kommune

Aslaug Tangeraas, tlf. 52 78 62 05 / 93 61 09 50
E-post: aslaug.tangeraas@sauda.kommune.no

 

Sokndal kommune

Tone Eikeland, tlf. 41 23 19 89
E-post: tobe@sokndal.kommune.no

 

Sola kommune

Siri Nøttaasen Gabrielsen, tlf. 51 65 33 08 / 99 36 75 02
E-post: siri.gabrielsen@sola.kommune.no 

 

Stavanger kommune

Kari Sjursen, tlf. 51 91 22 43 / 45 23 88 19
E-post: kari.sjursen@stavanger.kommune.no

Linda Hagen, tlf. 51 91 20 87 / 40 21 77 02
E-post: linda.hagen@stavanger.kommune.no

Kjersti Elise Egenberg, tlf. 51 91 23 18
E-post: kjersti.elise.egenberg@stavanger.kommune.no

 

Strand kommune

Fay Veronika Kristensen, tlf. 98 09 48 18
E-post: fay@strand.kommune.no 

 

Suldal kommune

Elin Mikkelsen Bakka, tlf. 52 79 22 78 / 47 65 26 09
E-post: elin.mikkelsen.bakka@suldal.kommune.no 

 

Time kommune

Anne Reidun Garpestad, tlf. 51 77 66 00 / 95 81 90 98
E-post: anne.reidun.garpestad@time.kommune.no

 

Tysvær kommune

Ann-Kristin Berge Dahle, tlf. 52 75 80 83 / 97 71 24 41
E-post: Ann-kristin.berge@tysver.kommune.no

 

Utsira kommune

Jack Aadland, tlf. 52 75 01 00
Epost: Jack.aadland@utsira.kommune.no

 

Vindafjord kommune

Erik Baust, tlf. 47 27 87 53
E-post: erikbaust@vindafjord.kommune.no

 

Frivillige organisasjoner

Dalane Friluftsråd

Per Frode Sandal, tlf. 51 46 10 38 / 90 83 08 69
E-post: post@friluftsrad-dalane.no

 

Friluftsrådet Vest

Knut Arild Sørensen, tlf. 52 77 48 36
E-post: knut@frivest.no 

 

Frivillig Rogaland

Arne Valen, tlf. 90 94 50 94
E-post: arne.valen@bymisjon.net

 

Haugesund Turistforening

Audhild Sannes, tlf. 52 71 53 11 / 98 43 45 63 
E-post: audhild.sannes@dnt.no 

 

Jæren DPS

Einar Steen Jakobsen, tlf. 51 77 69 44 / 90 94 17 87
E-post: einar.steen.jakobsen@jdps.no

 

Jæren Friluftsråd

Øystein Dahle, tlf. 51 66 71 70 / 95 33 90 01
E-post: oystein.dahle@jarenfri.no 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen Rogaland og Vest-Agder

Olaug Kvalstad, tlf. 51 52 43 55 / 92 02 86 98
E-post: olkv@nasjonalforeningen.no

Siri Malmstrøm, tlf. 95 78 44 49
E-post: sirjm@online.no

 

PsykOpp - Stiftelsen psykiatrisk opplysning

Elin Skogen, tlf. 51 93 88 02 / 94 82 24 67
E-post: elin@psykopp.no

 

Rogaland Røde Kors

Per Arne Lea, tlf. 51 66 83 30 / 99 44 19 63 
E-post: per.arne.lea@redcross.no

 

Ryfylke Friluftsråd

Hans Olav Sandvoll, tlf. 97 51 77 95
E-post: hos@ryfri.no 

 

Stavanger Turistforening

Anne Katrine Lycke, tlf. 41 67 01 08 
E-post: annekatrine@stf.no 

 

Regionale partnere

Handelshøyskolen BI - campus Stavanger

Ragnhild Wiik, tlf. 98 25 17 12
E–post: Ragnhild.Wiik@bi.no

 

Helse Fonna HF

Svein Øystein Lauknes, tlf. 97 00 43 75
E-post: svein-oystein.lauknes@helse-fonna.no 

 

Helse Stavanger HF

Sissel Hauge, tlf. 51 51 80 17 / 97 66 67 26
E-post: sissel.hauge@sus.no 

 

Høgskulen på Vestlandet 

Tone Kringeland, tlf. 52 70 27 27 / 95 16 54 47
E–post: tone.kringeland@hvl.no 

 

KoRus - Kompetansesenter for rus Vest Stavanger ved Rogaland A-senter

Sven Gustafsson, tlf. 51 72 90 57 / 94 20 55 90 
E-post: gussve@rogaland-asenter.no 

 

Tannhelse Rogaland

Linda Næss
E-post: Linda.naess@throg.no

 

Trygg Trafikk Rogaland

Francis Hess, tlf. 51 91 14 63
E-post: hess@tryggtrafikk.no

 

Universitetet i Stavanger

Einar Engebretsen, tlf. 40 42 97 40
E–post: einar.engebretsen@uis.no

 

VID vitenskapelige høgskole

Kirsten Jæger Fjetland, tlf. 51 97 22 42
E–post: kirsten.jaeger.fjetland@vid.no

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson