Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan for museene

Fotoarkivar undersøker muggsopp på et fotonegativ

Fotoarkivar Madli Hjermann undersøker muggsopp på et fotonegativ.
(Foto: Ana Goncalves, Haugalandmuseene) 

Arbeidet med å lage en felles dokumentasjons- og innsamlingsplan for museene i Rogaland er nå ferdig.

Målet med planen er å skape større bevissthet rundt dokumentasjonsarbeidet og innsamlingen museene gjør. Med en felles oversikt over alle museenes ulike samlinger, vil museene kunne bli enda bedre til å styre innsamlingspolitikken i fremtiden. Museene kan på denne måten gjøre samlingene sine enda bedre og mer spisset, i tillegg til å gjøre innsamlings- og overleveringsprosesser (avhending) til en del av en aktiv samlingsutvikling.

Museene har gjennom dette arbeidet laget en « Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017 – 2021». Planen vil også bli lagt ut på  samlingsnett.no, som er en felles nettside med informasjon og dokumentasjon for alle som arbeider med samlingsforvaltning. 

Omfattende dokumentasjonsarbeid

Fellesplan_videodokumentasjon

Bilde: Videodokumentasjon av arbeidet med modellen til kumlokket kunstner Turi Gramstad Oliver har designet for Sandnes kommune. Produktansvarlig John Nygård har en stø hånd når han finpusser på modellen. (Foto: Målfrid Grimstad, Jærmuseet)

Arbeidet med dokumentasjons- og innsamlingsplanen har omfattet alle typer museumsobjekter og samlinger. Dette gjelder både kulturhistoriske gjenstander, fotografier og bygninger, kunstverk, naturhistorisk materiale, lyd- og filmopptak, samt privatarkiv og fartøyer. Deretter har man laget gode oversikter over det innsamlede materiale.

Tiltak i perioden 2017 - 2021

Museene har kommet frem til følgende tiltak som de ønsker å gjennomføre i perioden 2017 – 2021:

  • Etablere nettverk for samlingsutvikling
  • Samarbeid om dokumentasjons- og innsamlingsprosjekter
  • Samarbeid om vurdering og fremtidig avhending
  • Magasinutvikling

Det er foreslått at planen skal revideres på ny for perioden 2022 – 2026.

Samarbeidsprosjekt

Dokumentasjons- og innsamlingsarbeidet har vært et samarbeid mellom regionmuseene Dalane Folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger og Ryfylkemuseet. I tillegg har spesialmuseet Norsk oljemuseum deltatt i arbeidet. Prosjektet har hatt støtte fra Rogaland fylkeskommune og fra Kulturrådets program for samlingsforvaltning i 2015 – 2016.

Fellesplan_utarbeidet_av
Del denne artikkelen på: