Tre millioner fordelt til kunst- og kulturtiltak i Rogaland i 2017

Foto: Elisabeth Tønnessen

Det kom inn 51 søknader til andre runde med fordeling av midler til Allment kulturarbeid for 2017, med en total søknadssum på kr. 3 587 201,-. Av disse ble 33 søknader tildelt midler, totalt kr. 1 270 000,-.

Storparten av søknadene kommer fra Nord-Jæren, etterfulgt av Haugalandet og Ryfylke. Det var få søknader fra Jæren og Dalane.

Musikkfeltet skiller seg ut med mange søknader, og mange av disse er turnésøknader. Det er positivt at det i denne runden er kommer søknader fra frie grupper innen teaterfeltet. Sammenliknet med tidligere runder er det få søknader innen det visuelle kunstfeltet. Dansefeltet har et tilfredsstillende antall søknader i forhold til feltets omfang i fylket, og inkluderer søknader fra nye aktører.
Regional- og kulturutvalget behandlet i sitt møte 1. juni andre runde med fordeling av midler til Allment kulturarbeid for 2017. 

Det følgende viser noen eksempler på innvilgede søknader fra de ulike delene av fylket, og viser også kvaliteten og mangfoldet i kulturlivet i fylket:

Dalane:                     

Sommerprosjekt Velferden 2017,  Maiken Stene

Til sommeren 2017 har jeg invitert fire kunstnere og tre foredragsholdere til Velferden for å delta i et tre uker langt stedsspesifikt prosjekt som har som mål å åpne for flere direkte møter mellom kunst og lokalsamfunn. Tre kunstnere; Hans Edward Hammonds, Nina Jensen og Aleksander Andreassen kommer til å jobbe med sosiale prosjekter rettet mot både unge, voksne og eldre. Den fjerde kunstneren, Anna Ihle, vil jobbe med å dokumentere og kontekstualisere den kollektive dialogen slik den utfolder seg i løpet av oppholdet.

Ryfylke:                    

New Territories,  Nils Viga Hausken

New Territories består av 5 store foto trykk på nylon, 474 x 370 cm. Dei har karakter av utendørsinstallasjon. Dei vil vera spent opp mellom 2 tre i utkanten av skog tett ved en ferdsels- og riksveg. Vegane, som på dei aktuelle stadene held låg hastighet, er smale og med fleire svingar. Dei er relativt traffikerte, med butikk, velbesøgt sommarrestaurant og seilbåtshamn tett på, dessutan gardar, boligfelt- og hytteområder. Prosjektet har allmenn karakter, med andre ord, verkene vil bli sett av mange, og vil både for bilistar som fotgjengarar, være som ei hildring med trådar langt tilbake i tid.

Haugalandet:          

Jeg vil være større enn meg selv - Frontsøstrene,  Scenekraft

Scenekraft vil i sitt neste prosjekt løfte frem skjebnen til de norske frontsøstrene som tjenestegjorde under 2. verdenskrig. Disse ble både dømt og fordømt for sitt humanitære bidrag i en krigssituasjon, da de som unge jenter dro til østfronten for Røde Kors og pleiet tyske soldater. Mange ble straffet som landssvikere, og opinionens fordømmelse gjorde at disse kvinnene levde med skam og selvbebreidelse hele livet. Først i 2015 beklaget Røde Kors den manglende støtten til frontsøstrene. Gjennom en nyskrevet scenetekst vil vi gå ned på enkeltmenneskets nivå, og inn i forholdene i en familiekonstellasjon som ble berørt av denne problemstillingen.

Nord-Jæren:                        

 Bjergsted Brass week

Bjergsted Brass Week arrangeres årlig for messingblåsere på alle nivåer – et prosjekt i «Visjon Bjergsted» ånd. Temaet for BBW -i 2017 er «Early Brass». Vi setter i år søkelys på spesielt renessansemusikk og barokkmusikk. Vi vil da fokusere BÅDE på spill på moderne og historiske messinginstrumenter. Vi involverer BÅDE hele klassisk line på UiS Institutt for Musikk og dans (strykere, treblåsere, sangere, slagverkere, pianister, dirigenter og messingblåsere) og lager en stor praktisk musikkhistorieuke med fokus på den klassiske musikken fra før 1850. I den anledning inviterer vi også til i alt 8 offentlige konserter – 2 i St. Petri kirke, 5 i Lille Konsertsal, Bjergsted og 1 på Utstein Kloster.

Verliebt und Verloren, Cesilie Kverneland

Verliebt und verloren er en danseforestilling som tar utgangspunkt i den norske rettsstatens kanskje største svik. [Behandlingen av de såkalte «tyskerjentene»]. Gjennom et energisk samspill mellom en danser, en skuespiller, en historiker og to musikere, vil vi utvikle et nyskapende scenekonsept som aktualiserer temaer som skam, kjærlighet på tvers av normer og utfordringer ved vi-og-dem mentalitet.

9. februar 2017 ble første fordeling av midler for 2017 behandlet. Da kom det inn 71 søknader, med en søknadssum på kr. 4 995 311,-. Her ble 33 av søknadene imøtekommet med et samlet beløp på kr. 1 730 000,-.

Det kan søkes om midler til Allment kulturarbeid to ganger i året. Neste søknadsfrist er 15. november. Søknadsportalen vil være tilgjengelig fra rundt en måned før søknadsfristen. Mer informasjon finnes her.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson