Tre millioner til kunst- og kulturtiltak

Tre millioner til kunst- og kulturtiltak

Rogaland fylkeskommune delte torsdag ut over 1.4 millioner kroner til Allment kulturarbeid. I 2018 har Regional- og kulturutvalget fordelt tre millioner kroner til dette formålet.

Torsdag 31. mai behandlet Regional- og kulturutvalget andre runde med fordeling av midler til Allment kulturarbeid for 2018. 27 søknader ble tildelt midler på tilsammen kr. 1 430 000,-.
 
Storparten av søknadene kommer fra Nord-Jæren, etterfulgt av Haugalandet. Det er spesielt antallet turnésøknader som utmerket seg i søknadsbunken.
 
Det var en forholdsvis lik fordeling mellom søknader innen musikk, visuell kunst, scenekunst og kulturuttrykk på tvers. Det var unormalt få søknader fra musikkfeltet, men desto flere tverrkunstneriske søknader med musikk som en vesentlig komponent.
 
Her er noen eksempler på søknader som ble innvilget fra ulike deler av fylket. Eksemplene viser også kvaliteten og mangfoldet i kulturlivet i fylket:           
 
Ryfylke: «Sjå, eg kjem snart» - Bilder fra Bedehusland
Sommeren 2017 reiste jeg landet rundt og fotograferte over 200 bedehus. Dette er historien om bedehusestetikken – en oversett og glemt side av norsk kulturhistorie. Bedehusene har vært viktige samlingssteder i bygder over hele landet. Dette er første gang det er laget en landsomfattende fotodokumentar om norske bedehus. Flere av bedehusene som jeg har fotografert er nå avviklet, solgt eller revet. Nå ønsker jeg å reise tilbake til bedehusene jeg besøkte med foredrag og fotoutstilling.
 
Haugalandet: Brannstasjonen//Haugaland Kultursamling
Haugaland Kunstverk med samarbeidspartnere ønsker å programmere en tverrfaglig kultursamling/kulturtreff våren 2019 i gamle Brannstasjonen i Haugesund. Målet er å styrke det frie profesjonelle kunst og kulturfeltet, samt igjen bevisstgjøre for kommunen og innbyggerne at Brannstasjonen kan bli en ny kulturell arena. 
 
Turné: Ute et sted
Ute et sted er en serie med stedsspesifikke forestillinger der vi gjennom tekster av Gunnar Roalkvam, musikk av John Derek Bishop og dans av Cesilie Kverneland, ønsker å formidle et tverrfaglig og nyskapende kunstuttrykk som skal være tilgjengelig for absolutt alle. Samtidig ønsker vi å markere og gi flere små og store landemerker og steder rundt omkring i Rogaland en historie og kanskje også en ny verdi. Gjennom tekst, musikk og dans ønsker vi å gi liv til steder som kanskje kan stå i fare for å bli glemt, til steder man kanskje ikke tenker så mye over til daglig men også til de steder som kanskje for mange allerede har en viktig verdi.
 
Nord-Jæren: Organisk prosessmetode (OPM)
Gjennom Elefants samarbeid med kulturelle næringsfellesskap i de nordiske landene, ønsker vi nå å invitere kunst og kulturnæringsfellesskapet, Transit, (konstfack) i Stockholm til å holde en serie kurs for kunstnere i regionen. Kurset skal bidra til at profesjonelle kunstnere i regionen kan utvikle en mer bærekraftig praksis, både kunstnerisk og økonomisk.
 
Første runde med fordeling av midler ble behandlet 8. februar 2018. Da ble 30 av totalt 54 søknader innvilget med et samlet beløp på kr. 1 570 000.
 
Tilskuddsordningen skal bidra til at det skapes tiltak og prosjekter av høy kvalitet, som kommer kulturlivet og publikum i Rogaland til gode. Det kan søkes om midler til Allment kulturarbeid to ganger i året. Neste søknadsfrist er 15. november. Søknadsportalen vil være tilgjengelig ca en måned før søknadsfristen. Mer informasjon finnes her.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson