Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle tjenestetilbudet i de kommunale folkebibliotekene i Rogaland.

Les mer >

Regionalplan for bibliotek i Rogaland beskriver fylkeskommunens prioriteringer i arbeidet med bibliotek.

Les mer >
Kontaktperson