Kunstnerbolig Laland

Rogaland fylkeskommune tilbyr kunstnere fra inn- og utland muligheten til gratis opphold i 1 til 2 uker på Obrestad fyr, Utsira fyr eller Lalandhuset fra juni til september. Søknadsfrist er 15. mars

Rogaland County Council offers artists free stay for 1-2 weeks at Obrestad lighthouse, Utsira lighthouse or Lalandhuset from June to September. Application deadline is 15. March 

Retningslinjer for tildeling av kunsterbolig/Artist-in-residence program guidelines
Les mer >