Metallsøking

Mange som er interesserte i historie og forhistorie bruker metalldetektor for å finne metallgjenstander av historisk verdi. Dette er en spesialisert hobby som krever en del av utøveren, både teknisk gjennomføring, gjenkjenning av gjenstander og lovverk en bør kjenne til. Vi har derfor skissert noen retningslinjer og tips som vi anbefaler å følge. Dette for å sikre den faglige kvaliteten på det som blir gjort og for å redde de gjenstandene som faktisk står i fare for å bli pløyd i stykker.

Det er en kjensgjerning at metallgjenstander som ligger i oppdyrket jord som jevnlig blir pløyd står i fare for å forvitre. Pløying slår i stykker gjenstander, tunge maskiner som kjører over kan ofte knuse gjenstander. Også bruken av sprøytemidler og kjemikalier i moderne jordbruk har negativ effekt på metallgjenstander over tid.

Erfaringer fra spesielt Danmark og Storbritannia har vist at metallsøk er en veldig effektiv metode for å finne og dermed bevare metallgjenstander i pløyelaget. Mange av disse gjenstandene kan gi veldig gode bidrag til vår forståelse og tolkning av forhistorien. Det gjelder gjenstandene i seg selv, som kan fortelle oss mye, og funnstedet, spesielt i sammen med kunnskap om funntetthet i området og i sammenheng med andre fortidsminner.  

For å få tilsvarende positive resultater med metallsøking i Norge, som man har i Danmark og Storbritannia er vi avhengig av et godt samarbeid med dem som jevnlig er ute og søker. Dette for å sikre nøyaktig registrering og best mulig håndtering av løsfunn.

Før en skal ut har vi et klart faglig råd som både Arkeologisk museum og Rogaland fylkeskommune stiller seg bak om å konsentrere søking i pløyd/forstyrret mark.

Har du funnet noen gjenstander?

Har du funnet noen gjenstander kan du fylle ut skjema for registrering av funn og sende til oss. Funnskjema finner du som vedlegg til høyre på denne siden.

Ta gjerne kontakt

Du må gjerne ta kontakt med oss i fylkeskommunen. Vi kan da gi anbefalinger og råd om hvordan du skal gå frem. Det er mye bedre å ta kontakt i forkant enn å gå rundt med en usikker følelse om man gjør noe galt eller ikke. Vi kan eventuelt også henvise deg videre til andre som driver med metallsøking som sitter på mye kunnskap og erfaring om dette feltet. Det er spesielt viktig å vite noe om søkeprosessen, gjenstands identifisering og øvrig praktisering. Vi vil gjerne dra frem Rygene Detektorklubb som både Rogaland fylkeskommune, Arkeologisk museum og Universitetet i Stavanger har hatt et nært samarbeid med i mange år.

Du kan også lese om metallsøking på  Riksantikvarens hjemmeside.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson