Gir 27 millioner til forskning på Vestlandet

illustrasjon lyspære skinner

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 26,7 millioner kroner til ny forskning i landsdelen. Beyonder AS på Forus får tre millioner til å utvikle effektbatterier basert på treflis fra skogsdrift og treindustri. Stavangerbedriften Biosentrum AS får samme beløp til å finne ut hvordan klimagassen CO2 kan omdannes til høyverdige fôringredienser for akvakulturnæringen.

Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) har vedtatt å gi 26,7 millioner kroner til ny forskning i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Tildelingen omfatter 23 millioner til åtte større forskningsprosjekter i næringsliv og kommunal sektor og kvalifiseringsstøtte på 3,7 millioner til videreutvikling av ni prosjekter som er i startfasen.

- Fondet ønsker å mobilisere flest mulig bedrifter og kommuner til å ta i bruk forskning som middel til nyskaping og utvikling. Tall fra Norges forskningsråd viser at vi tidligere har lykkes godt med å rekruttere bedrifter med liten eller ingen forskningserfaring, og det er gledelig å se at midlene våre også i år bidrar til at flere nye bedrifter kan gi seg i kast med forskningsstøttet innovasjon, sier Jenny Følling, fylkesordfører i Sogn og Fjordane og styreleder for RFF Vestlandet.

Fiskefôr av CO2

Biosentrum AS får tre millioner til å finne ut hvordan man kan omdanne klimagassen CO2 til høyverdige fôringredienser for akvakulturnæringen. Forskningen kan både gi en positiv miljøeffekt gjennom redusert karbonavtrykk og bidra til at fiskefôrindustrien får bærekraftige alternativer til fiskemel og fiskeolje.

Gjennom ulike typer gjæringsprosesser vil forskerne bruke CO2 som karbonkilde og bærekraftig produsert hydrogen som energikilde for å produsere flerumettede fettsyrer og proteiner av høy kvalitet. I Risavika bygges det i dag opp et testsenter for utvikling av ny teknologi knyttet til blant annet gassbasert fermentering, bioenergi og CO2-håndtering, og denne infrastrukturen vil sørge for at tilstrekkelig karbondioksid og hydrogen er tilgjengelig for forskningsprosjektet.

- Dette er et innovativt prosjekt med en helt ny innfallsvinkel til utfordringen med å skaffe nok fôr til en voksende akvakulturnæring uten at det drives rovdrift på begrensede naturressurser. Forskning som dette er viktig ikke bare for Vestlandet og Norge, men også i et internasjonalt perspektiv, sier Følling.

Biosentrum AS vi gjennomføre forskningen i samarbeid med International Research Institute of Stavanger (IRIS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og internasjonal industri.

For mer informasjon, kontakt Arild Johannessen, administrerende direktør for Biosentrum AS, på tlf. 934 65 292.

Superkondensator (effektbatterier) av treflis

Beyonder AS på Forus får tre millioner kroner til utvikling av superkondensator, en type elektrisk energilagring tilsvarende batterier, basert på aktivt karbon utvunnet av restavfall fra treindustrien. Slike superkondensatorer gir betydelig høyere effekt på kort tid sammenlignet med tradisjonelle litiumionebatterier. De har imidlertid noen utfordringer knyttet til energitetthet og selvutlading, blant annet fordi karbonstrukturen ikke er helt optimal, og energien kan forsvinne ut litt for raskt.

Disse utfordringene vil Beyonder AS løse i samarbeid med forskere fra NTNU. Målet er å utvikle superkondensatorer med mer stabilt karbon, laget av billig og miljøvennlig materiale, slik at de kan ha mer energi og holde på den i lengre tid enn dagens løsninger. Slike effektbatterier vil være svært egnet for marin transport og for drift av kraner og andre innretninger der det er behov for periodevis høy ytelse for å foreta tunge løft eller lignende operasjoner.

- Dette er forskning der man tar sikte på å øke ytelses- og lagringspotensialet i en type batterier som kan bli svært viktig for elektrifiseringen av sjøtransport og annen energikrevende marin og industriell virksomhet. At man også satser på bærekraftig utnytting av avfall fra skogsdrift, må betraktes som et pluss, sier Følling. 

For mer informasjon, kontakt Svein Kvernstuen, administrerende direktør for Beyonder AS, på tlf. 415 11 511. 

Nye utlysninger

RFF Vestlandet har løpende mottak av søknader om kvalifiseringsstøtte. Nye søknader mottatt innen 6. august 2018, blir behandlet på styremøte i september. Neste utlysing av forskningsmidler til regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter i kommunal sektor, vil få søknadsfrist i februar 2019.

For mer informasjon, kontakt sekretariatet på forsking@hfk.no eller:
Jenny Følling, styreleder RFF Vestlandet, tlf. 479 05 990
Randi Lotsberg, seniorrådgiver RFF Vestlandet, tlf. 412 17 015

Se også fondets hjemmeside:  http://www.regionaleforskningsfond.no/Vestlandet

Del denne artikkelen på: