Handlingsprogram næring 2016 – utlysning av midler

Rogaland fylkeskommune lyser ut prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram næring 2016.

Rogaland fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. For gjennomføring av regionale planer på dette området har fylkeskommunen i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge Rogaland utarbeidet et Handlingsprogram næring 2016 (HP Næring 2016). HP Næring 2016 har vært ute på høring og ble enstemmig vedtatt i fylkestinget 20. oktober 2015.

Søknader sendes inn til støtteordningen "Handlingsprogram næring 2016" i internettportalen www.regionalforvaltning.no.

Skissefrist: 1. desember 2015 (Gjelder kun nye prosjekter.)
Endelig søknadsfrist:15. januar 2016

Lenker til relevante dokumenter:

Fullstendig utlysningstekst (pdf)
HP Næring 2016 (pdf)

Fremgangsmåte for innsending av skisser (pdf)
Fremgangsmåte for innsending av søknad om videreføring (pdf)
Kontaktopplysninger (pdf)

HP Næring 2015 (pdf)
HP Næring 2014 (pdf)

Del denne artikkelen på: