Tilskudd til bredbåndsutbygging

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Kommuner i Rogaland oppfordres til å søke om NKOM-midler i 2018. Det kan søkes om støtte til utbygging i områder med dårlig eller uten dekning for bredbånd.

Rogaland fylkeskommune er tildelt ansvar for innstilling og fordeling av inntil 5,2 millioner i 2018.

Søknadsfrist er 1. juli 2018

Retningslinjer og krav til søknad gjøres det rede for i tildelingsbrev som tidligere er sendt kommunene.

Fylkeskommunen vil forsøke å sikre at områder uten dekning får midler slik at enkeltprosjekter kan fullføres. Det er fra NKOM og samferdselsdepartementet gitt signaler om at ordningen vil være lik de nærmeste årene, slik at nye kommuner og områder kan tildeles midler i 2019, 2020 og fremover.

Næringsavdelingen i Rogaland vil innstille på «et overforbruk» av årets tilgjengelige ressurser, hvis det kommer søknader for mer enn de tildelte midlene.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson