Handlingsprogram næring

Rogaland fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. For gjennomføring av regionale planer og strategier på dette området utarbeider fylkeskommunen hvert år i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge Rogaland et Handlingsprogram næring (HP Næring).

Hovedformålet med HP Næring er å bruke midler tilgjengelig for næringsutvikling på prosjekter/tiltak som bidrar til å nå målsettingene i Regionalplan for næringsutvikling, Regionalplan for landbruk, Regionalplan for energi og klima (næringsrelatert del), Akvakulturstrategi for Rogaland og Reiselivsstrategi for Rogaland.

HP Næring 2017 ble enstemmig vedtatt i fylkestinget 25. oktober 2016. HP Næring 2017 kan lastes ned her! Dersom du fikk innvilget støtte via HP Næring 2017 og har spørsmål knyttet til dette, kan du ta kontakt med din saksbehandler.

HP Næring 2018 og utlysning av midler vil igangsettes ved utgangen av januar 2018. 

F.o.m. 1. desember 2017 er Heidi Skifjell ansvarlig for HP Næring. Før denne dato kan du kontakte Anne Mari Ramsdal på tlf. 51516925 dersom du har spørsmål.

Tidligere handlingsprogram:

HP Næring 2016
HP Næring 2015
HP Næring 2014
HP Næring 2012-2013

Del denne artikkelen på: