vri_logo.jpg

VRI - Virkemidler for regional innovasjon

Da er VRI Rogaland i gang igjen. I perioden 2017-2019 vil ordningen være forankret i Forskningsrådets nye program FORREGION. Kompetansemeglerne er på plass. Kontaktinfo til kompetansemeglerne og mer informasjon om virkemidlene våre finner dere i menyen til venstre.

Mal for prosjektbeskrivelse finner dere under VRI-maler, men husk at denne skal fylles ut i samråd med en kompetansemegler og godkjennes av prosjektleder for VRI Rogaland før innlevering til FORREGION i Forskningsrådets søknadsportal. Søknader som leveres inn uten å ha vært i prosess med kompetansemegler, vil ikke bli behandlet.

 

Ta en titt på filmen vi har laget i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Innovasjon Norge.

 

Virkemiddelkameratene i Rogaland final from Rogalandfylke on Vimeo.

Kontaktperson