Utsnitt av Rogaland

Kart, analyse og statistikk

Fylkeskommunens oppgaver har endret seg siden produksjonen av det første statistikkheftet, Rogaland statistikk. Der fylkeskommunen tidligere hadde ansvaret for sykehus og regional planlegging, har de nå fått et regionalt utviklingsansvar.

Ny statistikkportal

Statistikkportalen skal samle og presentere statistikk for Rogaland fra forskjellige norske kilder. Mye kommer fra SSBs statistikkbank, men også data fra NAV, Folkehelseinstituttet og andre kilder i tillegg til fylkeskommunens egne tall og analyser.

Gå til rogalandstatistikk.no

Kontaktperson