Konferanser, Samlinger og Kurs

Her finner du informasjon og materiale knyttet til konferanser, samlinger, større møter, kurs og lignende arrangert av Regionalplanavdelingen eller med relevans innen for Regionalplanavdelingens arbeidsområder.