Kandidater til miljøvernprisen 2017

Bølge bryter på sjøen

Rogaland fylkeskommune har siden 1988 delt ut en miljøvernpris. Både bedrifter, frivillige organisasjoner, offentlige organ, institusjoner eller enkeltpersoner som har gjort en særskilt innsats for miljøet i Rogaland kan få prisen.

Prisen er på 50 000 kroner, et kunstverk av en kunstner bosatt i Rogaland og en offisiell utmerkelse.

Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. oktober 2017

Prisen gis for særskilt aktiv innsats for våre omgivelser for å bevare og/eller heve miljøkvaliteten gjennom å opprettholde eksisterende kvaliteter, opprettholde tidligere situasjon eller å tilføre nye kvaliteter.

Les mer om  Miljøvernprisen 2017.

Les om  reglementet for prisen.

Se oversikt over  tidligere vinnere.

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

E-post:  firmapost@rogfk.no

eller

Rogaland fylkeskommune
v/Regionalplanavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Forslag merkes med: "Miljøvernprisen 2017"

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson