På veg mot Skaulen i Saudafjella. Foto: Odd Inge Worsøe

Friluftsliv

Rogaland fylkeskommune jobber for at alle skal få mulighet til å utøve et aktivt friluftsliv, ved å bidra til sikring av nye friluftslivsområder, gi støtte til tilrettelegging for friluftsliv, slik alle har mulighet til å delta i friluftslivet, stimulere til friluftsaktivitet gjennom tilskuddsordninger og mye mer.

Ordboken definerer friluftsliv som «det å være ute, særlig i skog og mark, for å kople av og mosjonere», men friluftsliv er mye mer enn det! Friluftsliv er vår kontakt med naturen og noen vil enda si med urmennesket i oss selv. Friluftsliv oppstår gjennom oss, våre behov og vår muligheter for å bruke naturen og landskapet.

Mountain bike. Foto: Odd Inge Worsøe

Friluftslivet er i en rivende utvikling og begrepet dekker over mer enn det gjorde før i tiden. I dag forbindes friluftsliv i stor grad med idrett, folkehelse og universell utforming. På mange punkter kan det sies at friluftslivet er kommet nærmere. Friluftsliv er ikke lengere bare en fler dages fjelltur langt fra hjemmet, men er blitt en hverdagstur i nærområdet. Også aktivitetene har endret seg og blitt mye mer mangfoldig med alt fra den vanlige spaserturen og skituren til downhill mountain biking og base jumping.

Klokkesøte. Foto: Audun Steinnes

Fylkeskommunen har som friluftslivsorgan, gjennom friluftsloven, et generelt ansvar for å fremme allmenhetens friluftsinteresser. Et ansvar som Rogaland fylkeskommune tar alvorlig og har med seg inn i al sitt arbeid med friluftsliv. Rogaland fylke er rik på naturperler fra sjø til fjell, som det ikke bare er viktig vi tar vare på, men også gir folk flest mulighet for å oppleve.

Et variert friluftsliv, gir varierte utfordringer. Utfordringer Rogaland fylkeskommune ønsker å være med til å løse, men som vi naturligvis ikke kan løse alene. Fylkeskommunen jobber derfor tett sammen med friluftsrådene, kommunene og friluftsorganisasjonene i fylket, samt relevante statlige organer for å fremme friluftslivet. Et samarbeid som gjennom årene har gjort Rogaland til et fylke med mye og variert friluftsliv for alle.

Friluftslivets år 2015 logo

Regjeringen har bestemt at 2015 skal være Friluftslivets År med visjonen "Flere ut - oftere!".

Les mer >
Kontaktperson