Dette er Rogaland 2019

Dette er Rogaland 2019

Foto: Elisabeth Tønnessen

Her finner du 2019 utgaven av Regionale utviklingstrekk. Rapporten presenterer et bilde av Rogaland i dag, og samler et kunnskapsgrunnlag som fremtidens politikk kan bygge på. 

Den dekker viktige samfunnsområder som demografi, næringsutvikling, samferdsel og opplæring og inneholder både tall fra fylkeskommunens egen virksomhet og fra andre aktører.

I 2019 utgaven er det fokus på sentralisering. Halvparten av befolkningsveksten i Rogaland de neste årene vil trolig komme på Nord-Jæren. Samtidig er det en stagnasjon i distriktene. Det gir store endringer i både by og bygd, med ganske forskjellige muligheter og utfordringer.

For næringslivet peker pilen oppover, men det er fortsatt behov for omstilling. Hvordan skal vi sikre arbeidskraft med riktig kompetanse? Skal vi planlegge for førerløse biler eller billøse førere for fremtidens transportsystem? Vi må være forberedt på mer ekstremt vær, men hvordan?

Les mer om dette i

Del denne artikkelen på:
Regionale utviklingstrekk 2019 (7,53 MB)
Kontaktperson