Høyring - Lokal forskrift om avgrensing av spreieperiode for husdyrgjødsel og anna organisk gjødsel

Høyring - Lokal forskrift om avgrensing av spreieperiode for husdyrgjødsel og anna organisk gjødsel

Kommunane i Jæren vannområde, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå har utarbeida forslag til felles lokal forskrift om avgrensning av spreieperiode for husdyrgjødsel og anna organisk gjødsel.
Høyringsfrist er 8. september 2017.

Forskrifta er eit av landbrukstiltaka som er omtalt i vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021.

Meir informasjon Klepp kommune

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson