Seljakt

Rogaland fylkeskommune har ansvar for å gi jegere i Rogaland tillatelse til felling av steinkobbe og havert.
Kvoten for steinkobbe er fastsatt for Rogaland, mens kvoten for havert strekker seg fra Lista til Stadt og deles derfor mellom flere fylker. 

Fylkeskommunen skal ha løpende oversikt over antall skutte dyr i forhold til de fellingskvoter som er fastsatt. Jegerne skal til enhver tid kunne ha tilgang til denne oversikten. Jegerne er, før de drar ut på jakt, pliktig til å undersøke med Rogaland fylkeskommune hvorvidt det er sel igjen for felling innenfor fastsatt fellingskvote.

Seljaktsesongen 2019 er nå avsluttet. Husk å sende inn rapporteringsskjema innen fristen 7. oktober!

Søke tillatelse:

Søknader for 2020 sendes inn elektronisk. Det er ingen søknadsfrist - jegere kan søke hele sesongen såfremt det er mer igjen på kvoten. Søknader vil tidligst kunne behandles når skriv fra Fiskeridirektoratet foreligger (dette kommer vanligvis mot slutten av desember).
 Søk jakttillatelse via vårt elektroniske søknadsskjema

____________________________________________

Jegerne som har fått jakttillatelse skal løpende melde fra om antall skutte/avlivede sel (innen 8 timer og tidligst mulig ved lav kvoterest) 
Dette gjøres ved å sende e-post til anne.mari.ramsdal@rogfk.no

Krav til jegerne

Elektronisk rapporteringsskjema

NB: En midlertidig feil gjør at man kun kan velge blankt eller året 2020 i rapportskjema, selv om det skulle vært 2019. La gjerne feltet stå blankt frem til 2019 kommer opp som et alternativ - skjemaet kommer fram i systemet uansett!

Når jaktsesongen er over skal alle som har mottatt tillatelse til å jakte sel, rapportere resultatet fra jaktåret til fylkeskommunen. Dette gjøres på vårt elektroniske rapporteringsskjema
Det anbefales å opprette bruker og logge inn, slik at du får lagret det innsendte rapportskjemaet, og da har "bevis" på at dette er innsendt.
Med bakgrunn i mottatte fangstskjema utarbeider Rogaland fylkeskommune årlig en samlet oversikt over felte dyr som sendes Fiskeridirektoratet.

Frist for å sende inn rapporteringsskjema i 2019 er 7. oktober

Jakttidsrammer 2019
For steinkobbe er den årlige jakttidsrammen 02.01. – 30.04. og 01.08. – 30.09.
For havert er den årlige jakttidsrammen 01.02. – 30.09.

Kvoteoversikt 2019:

SELJAKTSESONGEN 2019 ER NÅ AVSLUTTET.

Oversikt               Steinkobbe      Havert  
Totalkvote 15 60
Felte dyr 16 41*
Rest:  0 19*

*Sist oppdatert fra Rogaland: 30/9. Sist oppdatert fra hele strekningen: 2/9

Krav til jegerne
Jegerne plikter å gjøre seg kjent med de krav og betingelser som gjelder for jaktutøvelse.
Gjeldende regelverk og annen relevant informasjon finner du på Fiskeridirektoratets nettsider.

 Informasjon om natur- og sjøfuglreservatene finner du på nettsiden temakart-rogaland.no

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson