Tilgjengelighet.no

Logoen til tilgjengelighet.no

Nettstedet for deg som av en eller annen grunn trenger å vite noe om områders og bygningers fysiske utforming og tilgjengelighet.

 Gå til nettsiden (åpner nytt vindu)

Tilgjengelighet i Rogaland

Rogaland fylkeskommune er ett av syv pilotfylker innen arbeidet med universell utforming. Et av grepene fylkeskommunen gjør for et tilgjengelig Rogaland er å satse stort på nettportalen Tilgjengelighet.no.

Tilgjengelighet.no har som mål å være en database over tilgjengeligheten ved offentlige bygg, hoteller, serveringssteder, idrettsanlegg, kirker, friluftsområder, offentlig transport, m.fl. Her vil man kunne søke ut ifra kommune, type bygg/område, og type funksjonsbehov. Alle kartlegginger som gjøres baseres på prinsippene til universell utforming, og utføres av godkjente konsulenter i samarbeid med representanter fra brukerorganisasjonene.

Hva er universell utforming (uu)?

Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

I løpet av livet vil vi alle på et eller annet tidspunkt ha nedsatt funksjonsevne av et eller annet slag, og da vil vi ha behov for å vite hvordan steder og bygninger er utformet. Det kan være en nybakt mamma med barnevogn, bestefar som har fått vansker med å gå langt, en 50-åring som sliter med å lese menyen på en restaurant, eller en med nedsatt hørsel som ikke vil høre hotellets ordinære brannalarm.

Mer om universell utforming i Rogaland finner du i Fylkesdelplan for universell utforming

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson