Reisevaneundersøkelser på Haugalandet og i Dalane

 Buss kjører på veien i fart

I høst gjennomfører Rogaland fylkeskommune en spørreundersøkelser om gåing, sykling, bilkjøring og bruk av kollektivtilbudet blant unge og voksne på Haugalandet og i Dalane. Til sammen spør vi 5 500 personer om reiser de har gjort en aktuell dag – hvor de har reist og på hvilken måte.

Reisevaneundersøkelsen skal gi bedre kunnskap om hvordan fylkeskommunen, kommunene og Statens vegvesen kan planlegge og utvikle veier, kollektivtilbud og gang-/sykkelveier, slik at transporttilbudet i fylket blir best mulig.

Undersøkelsen gjennomføres av Epinion og International Research Institute of Stavanger (IRIS) på vegne av fylkeskommunen.

Det er sendt brev til de som er plukket ut til å delta i undersøkelsen. Undersøkelsene er lagt ut på:

Tidligere undersøkelser fra Haugalandet og Nord-Jæren finner du til høyre.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson