Sykkelstrategi for Nord-Jæren

Sykkelstrategi for Nord-Jæren

Denne strategien skal synliggjøre regionens felles visjon om en attraktiv og trygg sykkelhverdag for befolkningen på Nord-Jæren. Gjennom Bypakke Nord-Jæren skal sykkelstamveien fra Stavanger via Forus og til Sandnes bygges. Det er også satt av en milliard kroner til andre sykkelprosjekt.

Del denne artikkelen på: