Mobilitetsgruppen - HjemJobbHjem

Mobilitetsgruppen - HjemJobbHjem

 Hvordan kan mobilitetsarbeidet i byområdet på Nord-Jæren samordnes og styrkes?

Det var utgangspunktet da Rogaland fylkeskommune våren 2015 inviterte bykommunene på Nord-Jæren, Kolumbus, Statens vegvesen, Bysykkelen og Sykkelløftet til å starte et samarbeid. Vi jobber alle for å fremme gange, sykkel og kollektivtransport. Sammen skal vi finne og videreutvikle de gode "verktøyene" for mobilitetspåvirkning i vår region, og knytte sammen og koordinere tiltak for gående, syklende og kollektivtransportbrukere.

Regjeringens null-vekstmål i personbiltrafikk og klimaforliket gjør dette arbeidet enda mer aktuelt. Byvennlig transport som sykkel, kollektiv og gange, gir bedre byer å bo i med mindre forurensning, trafikkstøy og bilkø.

HjemJobbHjem

Kolumbus og Bysykkelen hadde, forut for etableringen av Mobilitetsgruppen, gjennom *Belønningsordningen utviklet et konsept rettet mot bedrifter og arbeidsreiser. Konseptet hadde fått merkenavnet HjemJobbHjem og innebar at de ansatte fikk tilbud om en rimelig 30 – dagers billett som gjaldt på buss og tog i hele fylket samt på syklene til Bysykkelen.

De foreløpige erfaringene med HjemJobbHjem var gode og det var naturlig for Mobilitetsgruppen å bygge videre på konseptet og ha fokus på arbeidsreiser i første omgang.

Tiltakene i HjemJobbHjem finansieres med belønningsmidler fra staten og er begrenset til bykommunene på Nord-Jæren. Men det som utvikles av verktøy, systemer og materiell skal være åpent til bruk for alle.

* Belønningsordningen skal bedre kollektivtransport, gange og sykkeltransport og minske bilbruk i byområdene.

 HjemJobbHjem

HjemJobbHjem-billetten

Del denne artikkelen på:

HjemJobbHjem er det første prosjektet til Mobilitetsgruppen og et forsøksprosjekt som består av flere tiltak.

Les mer >
Organisering

Mobilitetsgruppen har en styringsgruppe med medlemmer som representerer alle samarbeidspartnerne. Rogaland fylkeskommune leder denne styringsgruppen. 

Les mer >
Kontaktperson