drosjeloyver_banner

Drosjeløyve

Et drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for maks åtte passasjerer.

Vilkår

  • Attester som viser god vandel og økonomisk evne deriblant bekreftet tilsagn om garanti må bli lagt fram innen søknadsfristens utløp. 
  • Vitnemål som bekrefter nødvendige faglige kvalifikasjoner må bli lagt fram innen løyvetildeling blir foretatt. 
  • Attester som legges ved kan ikke være eldre enn 3 måneder. 
  • Søkere som har søkt løyve tidligere må sende ny søknad.

 

 
 Rammebetingelser for drosjenæringen.pdf (247,05 kB)
 

Søknadskjemaet kan du også få ved å kontakte samferdselsavdelingen på tlf. 51 51 69 13 eller 51 51 69 14.

Send søknaden til:
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Informasjon om ledige drosjeløyver finner du øverst til høyre på denne siden.

Ledige selskapsvognløyver med følgende stasjoneringssted og løyvedistrikt:

1 løyve i Nord-Jæren område - søknad merkes 18/394.

1 løyve i Sokndal kommune - søknad merkes 18/395.

1 løyve i Gjesdal kommune - søknad merkes 18/396.

1 løyve i Strand kommune - søknad merkes 18/397.

Søkere som har søkt løyve tidligere må sende ny søknad.  Nærmere informasjon vil fremgå av søknadsskjema og yrkestransportforskriften.

Søknadsfrist: 19.02.2018. 

Les mer >
Taxi

Her finner du takstene til drosjesentralene på Nord-Jæren

Les mer >