Ledige drosjeløyver og selskapsvognløyver

Det er ledige drosjeløyver med følgende stasjoneringssteder:

Sokndal Muslandsvåg
Føresvik Førland
Jøsenfjorden Nedre Vats
Skiftun Øvre Vats
Nedstrand Skjold
Hinderåvåg Vikedal/Sandeid/Imsland
Suldalsosen Vikebygd

Søkere forutsettes å ha bostedsadresse i nærheten av stasjoneringsstedet.

Søknadsfrist: 30.05.2018.

LEDIGE DROSJELØYVER TILSLUTTET STRAND TAXISENTRAL

  • 3 ordinære drosjeløyver.
  • 1 drosjeløyve med særvilkår (tilrettelagt for alle rullestoltyper).
  • 1 reservedrosjeløyve.

Drosjene har som hovedansvar å betjene Strand kommune.

Søknadsfrist: 18.06.2018.

LEDIG DROSJELØYVE TILSLUTTET EGERSUND TAXISENTRAL

1 drosjeløyve med særvilkår.

Drosjen skal være tilrettelagt for alle rullestoltyper.

Drosjen har som hovedansvar å betjene Egersund kommune.

Søknadsfrist: 29.06.2018.

Les mer om hvordan du søker og krav til søknaden

Del denne artikkelen på: