Mulighet for overgang mellom drosjesentraler i Rogaland 2018

Nord-Jæren

Det er nå mulig for innehavere av ordinære drosjeløyver, som etter 2 års tilknytning til en sentral på Nord-Jæren området å søke om overgang mellom Stavanger Taxi, Sandnes Taxisentral, Sola Taxi, Randaberg Taxisentral, Miljøtaxi Stavanger og Norgestaxi Stavanger.

Ved ny gjennomgang er det blitt mulig å tildele 6 ord. løyver til Stavanger Taxi, før en når taket på 50 % for antall løyver en sentral kan ha. 

Nord-Rogaland

Det er nå mulig for innehavere av drosjeløyve tilknyttet sentral i Nord-Rogaland området å søke om overgang mellom Haugesund Taxi, Haugaland Taxi og Karmøy Taxisentral. Det kan imidlertid kun innvilges overgang til Haugaland Taxi dersom flere enn 1 løyvehaver søker om overgang fra denne sentralen.

Felles bestemmelser

Søknadsskjema samt følgende attester må foreligge innen søknadsfristens utløp:

- politiattest

- attest for skatt og merverdiavgift.

- attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund

- attest fra sentralen som viser at søker ikke har utestående økonomiske forpliktelser må legges fram innen avgjørelse om overgang blir foretatt.

Attestene må ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknaden sendes Rogaland fylkeskommune, samferdselsavdelingen, Postboks 130, 4001 Stavanger.

Søknad om overgang behandles etter gjeldende rammebetingelser. Løyvehavere med særvilkår kan ikke søke overgang. Det kan kun innvilges overgang for ett løyve. Søkere som har flere løyver må levere disse inn ved overgangen.

Del denne artikkelen på: