Forhåndssvar og inntakskjøring

Forhåndssvar og inntakskjøring

Det åpnes for forhåndssvar 1.juni, det vil være åpent frem til og med 1. juli.

Offentliggjøring av 1.inntak 5. juli og dersom forhåndssvar ikke er registrert er svarfrist 15.juli.

Offentliggjøring av 2.inntak 26. juli.

Del denne artikkelen på: