Karrieresenter

Karrieresenter Rogaland

Ved Karrieresenter Rogaland kan du som er over 19 år og bor i Rogaland få karriereveiledning. Dersom du er elev i ungdomsskolen eller i videregående skole skal du benytte deg av den karriereveiledningstjenesten rådgiverne ved skolen din gir.

Våre tilbud er gratis, og vi har taushetsplikt.

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å strukturere og planlegge din utdanning og yrkesvei.

Du vil få hjelp til å tenke gjennom dine interesser, ferdigheter og finne ut hva som virker motiverende for deg. Målet for samtalen er å bli bevisst på egen kompetanse og for å se dine muligheter som finnes i utdanningssystemet og i arbeidslivet. Vi kan bruke ulike kartleggingsverktøy i vår karriereveiledning sammen med deg.

  • Lurer du på hvordan du kan fullføre videregående opplæring?
  • Trenger du informasjon om ulike veier til fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse?
  • Ønsker du å studere på universitet, høyskole eller fagskole, men er usikker på hva som er det rette for deg?
  • Tenker du på videreutdanning?
  • Har du av ulike grunner falt ut av arbeidslivet og vil finne en vei tilbake?
  • Vurderer du ny jobb?
  • Ønsker du hjelp til utforming av søknad og CV?

Da er kanskje karriereveiledning noe for deg.  

Bestillingsskjema finner du under: Bestill time til samtale
Fyll ut skjemaet og send inn. Så tar vi kontakt med deg.

Velkommen til oss på Karrieresenter Rogaland!

Kompetansesenter for yrkesrådgivning

Karrieresenter Rogaland er også kompetansesenter for yrkesrådgivning og karriereveiledning i grunnopplæringen.
 Nettsiden til skole og arbeidsliv.  

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å strukturere og planlegge din utdanning og yrkesvei.

Å ta en beslutning om utdanning og yrkesvalg kan være en langvarig modningsprosess. Spørsmålene kan være mange.

Vi hjelper deg! 

Les mer >

Det er tre karrieresentre i Rogaland.

Les mer >

Karrieresenter Rogaland består av tre karrieresentre som er lokalisert i Stavanger, Bryne og Haugesund.

Les mer >