Kontakt PPT

Sentralbord Stavanger
51 92 17 00

Sentralbord Haugesund
51 92 17 40

 Kontaktpersoner på de ulike skolene

Hovedkontor - Stavanger

Post- og besøksadresse:
St. Olavsgate 9, 4005 Stavanger
Tlf. 51 92 17 00 

Avdelingskontor - Haugesund

Post- og besøksadresse: 
Haraldsgata 177, 5525 Haugesund
Tlf. 51 92 17 40

Vidar Kongestøl Kristensen, seksjonssjef
Tlf. 51 92 17 11
Mobil 986 38 216

Karethe Fletcher Stormark, ass. seksjonssjef
Tlf. 51 92 17 07
Mobil 930 68 176

Del denne artikkelen på: