Før eksamen

Informasjon som kan være nyttig i forkant av eksamensgjennomføringen.

Ytterligere informasjon finner du under "Viktig informasjon om eksamen" på  PrivatistWeb, på  Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside og på  VigoIKS

Retningslinjer for privatisteksamen

Lurer du på hva som er lov og ikke lov under en eksamen? Dette er beskrevet i retningslinjene under, som følger bestemmelsene i forskrift til Opplæringsloven § 3-25 til § 3-37.

Matematikk 

Utdanningsdirektoratet har innført ny eksamensordning i matematikk. 

Veiledning og vurderingskriterier

Informasjon om hvordan du som privatist blir vurdert til lokalt gitt eksamen. Lokalt gitt eksamen kan enten være muntlig, muntlig-praktisk, praktisk eller skriftlig.

Vi har dessverre ikke vurderingsveiledninger i alle yrkesfag, men de vil bli publisert på  Vigo IKS sin hjemmeside så snart de er blitt produsert.

Når det gjelder vurderingsveiledning ved sentralt gitt skriftlig eksamen vises det til  Utdanningsdirektoratets sin hjemmeside

Se også

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger kan du ha rett på særskilt tilrettelegging av eksamen   jf. Forskrift til Opplæringsloven § 3-3

Les mer >

En oversikt over fagkoder i studiespesialiserende fag og programfag yrkesfag.

Les mer >

Forslag til lærebøker i studiespesialiserende fag

Les mer >
NDLA - læremidler for privatister

NDLA har lærestoff i en del fag som kan være aktuelt for deg som privatist.

Les mer >

Når du skal forberede deg til eksamen, kan det være nyttig å øve seg på tidligere gitte eksamensoppgaver.

Les mer >

Forslag til lab.-øvelser som kan være aktuelle som praktiske innslag ved muntlig-praktisk eksamen 

Les mer >

Her vil du finne informasjon som kan være nyttig for praksiskandidater og lærlinger.

Les mer >