Natur og miljø

Rogaland fylkeskommune har følgende forvaltningsoppgaver knyttet til hovedtema natur og miljø:

  • Vannforvaltning
  • Viltforvaltning
  • Forvaltning av innlandsfisk 
  • Tiltak i vassdrag
  • Seljakt
  • Miljøinformasjon

Se også