Opplæringstilbudet

Oversikt over opplæringstilbudet finner du på hjemmesidene til voksenopplæringssentrene og Nettskolen Rogaland:

Voksenopplæringssenteret ved Bryne vgs.

Voksenopplæringssenteret ved Karmsund vgs.

Voksenopplæringssenteret ved Stavanger offshore tekniske skole

Nettskolen Rogaland

Opplæring i ett fag foregår 1-2 dager i uken, og du kan ta flere fag samtidig. Du kan ta opplæringen på dagtid, kveldstid eller som nettundervisning.

Oppstart av opplæring

De som søker videregående opplæring for voksne innen 1. mars vil normalt kunne få tilbud om opplæring som starter i august/september. De som søker innen 1. september vil normalt kunne få tilbud om opplæring som starter i januar/februar.

Er det svært få påmeldte til et opplæringstilbud, vil det kunne ta lengre tid før opplæringen starter.

Restplasser - Videregående opplæring for voksne

VO-sentrene Bryne, Karmsund og SOTS legger ut oversikt over restplasser per fag på sin nettside tirsdag 6. august 2019. Følg med på ditt nærmeste VO-senter:

Voksenopplæringssenteret ved Bryne vgs.

Voksenopplæringssenteret ved Karmsund vgs.

Voksenopplæringssenteret ved Stavanger offshore tekniske skole

Er du interessert i restplass, må du møte opp personlig på VO-senteret for å søke om restplass.

VO-sentrene har åpningstid for søking om restplasser:

onsdag 07.08. fra kl. 10.00 – 15.00 og 
torsdag 08.08. fra kl. 13.00 – 18.00

VO-sentrene oppdaterer oversikten over ledige plasser på sin nettside 07.08. etter kl. 15.00.

De som oppfyller kriteriene for å få restplass, blir påmeldt fag med en gang.

Du kan ikke søke restplass hvis du:

  • har ungdomsrett
  • har tatt faget tidligere og har fått karakteren 2 eller bedre.
  • ikke har fullført grunnskolen i Norge eller minimum 9 år grunnutdanning i utlandet.
  • er minoritetsspråklig og ikke kan dokumentere norskkunnskaper på B1-nivå.
  • ønsker å få opplæring i engelskfaget og ikke kan dokumentere engelsk på B1-nivå eller har minimum karakteren 2 fra grunnskolen.

Viktig informasjon:

Alle som søker restplass må ta med ID-brikke eller ha BankID på mobiltelefonen.

Minoritetsspråklige søkere:

Minoritetsspråklige søkere må ta med dokumentasjon på minimum 9-årig grunnopplæring fra utlandet og dokumentasjon på norsk B1-nivå for å få restplass.

Ønsker du opplæring i engelskfaget må du også ta med dokumentasjon på B1-nivå i engelskfaget alternativt minimum karakteren 2 i engelsk fra grunnskolen.

Del denne artikkelen på: