Elev

Privatist

Eksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger

All oppmelding skjer elektronisk via www.privatistweb.no (velg Rogaland). Betaling skjer med kort.

Det arrangeres privatisteksamen 2 ganger i året. Frist for oppmelding og betaling av privatistavgift er:

Eksamensavgift for 2019 er kr. 1114,- pr. eksamen for førstegangsprøve/ikke bestått og kr. 2231,- pr. eksamen for forbedring.

Mer informasjon om oppmelding til privatisteksamen og til eksamen for praksiskandidater og lærlinger finner du på www.privatistweb.no. Vi oppfordrer deg til å lese "Viktig informasjon om eksamen" på www.privatistweb.no (velg Rogaland).

Dersom du har andre spørsmål vedrørende privatisteksamen, ta kontakt med Privatistkontoret på e-post: privatist@rogfk.no eller på telefon 51 92 10 75 (telefontid fra kl. 10.00 – 14.00).