Økonomiplan og årsbudsjett

Her er nedlastbare filer for økonomiplan og budsjett. 

Økonomiplan og årsbudsjett for nedlasting

 Økonomiplan 2019-2022 - Årsbudsjett 2019 
Dokumentet er indeksert og inneholder blant annet: Fylkestingets vedtak i sak 139/18, vedtatt investeringsbudsjett 2019-2022 (-2026), spesifiserte endringer, finansiell måloppnåelse i vedtatte økonomiplan og vedtatt tallbudsjett med bevilgninger i drift.

 Økonomiplan 2018-2021 - Årsbudsjett 2018

 Økonomiplan 2017-2020

 Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2015-2018  

Økonomiplan og årsbudsjett 2014, pdf

Økonomiplan og årsbudsjett 2013, pdf

Økonomiplan og årsbudsjett 2012, pdf

Økonomiplan og årsbudsjett 2011, pdf

Kontaktperson