politisk_banner

For politikere

Her finner du informasjon for deg som er politiker i Rogaland.

Reiseregning

For å logge deg inn kan du enten bruke denne linken eller logge deg inn via intranett.

https://agresso-ekstern.rogfk.no/Rfkweb/Login/Login.aspx  

Reiseregningsskjemaet finner du her:

Rutiner og skjemaer

Informasjon om sykefravær - folkevalgte

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

 Her kan du lese Reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår i Rogaland fylkeskommune

Ansvar og myndighet

Som folkevalgt i fylkeskommunen har representantene både rettigheter og plikter.

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune (Delegasjonsreglementet) inneholder reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår og viser hvilke fullmakter fylkestinget har gitt til fylkesutvalget, utvalg, fylkeskommunale foretak og fylkesrådmann. .

Overnatting fylkestinget

Her kan du bestille overnatting i forbindelse med fylkestingsmøtene.

Fylkeskommunal iPad

Her kan du bestille fylkeskommunal iPad.