Fylkesordfører

   

Fylkesordfører Marianne Chesak representerer Arbeiderpartiet (Ap) og ble ved konstitueringen av fylkestinget i 2019 valgt som fylkesordfører.

Fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte leder og rettslige representant.

Kontaktinformasjon:
Marianne Chesak
E-post: fylkesordforer@rogfk.no

     
   

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg representerer Senterpartitet (Sp).

Kontaktinformasjon:
Arne Bergsvåg
E-post: arne.bergsvag@rogfk.no