Fylkestinget i Rogaland

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ. Fylkestinget i Rogaland består av 47 representanter i valgperioden 2019-2023.

Fylkestinget samles seks ganger i året for å treffe avgjørelser og være samarbeidspartner i saker av stor betydning for utviklingen i regionen. De vedtar også økonomiplan og årsbudsjett som setter rammene for fylkeskommunens arbeid.

Fylkestinget 2019-2023

AP Marianne Chesak
  Tom Kalsås
  Inghild Vanglo
  Daniel Bøhn Rayner
  Astri Furumo
  Erling Nordgård
  Lin Veronica Jacobsen
  Faruk Brahimi
  Ann Iren Amundsen
  Kjartan Øvstedal
  Siv-Len Strandskog
   
   
Høyre Ole Ueland
  Elin Schanche
  Aase Simonsen
  Erlend Jordal
  Inger Merethe Bjerkreim
  Bjørn Sæstad
  Terje Hetland
  Ragnvald Nilsen
  Anne Marie Lund
  Lisbeth von Erpecom Vikse
  Lasse Anfinsen Fredheim
   
   
FrP Pål Morten Borgli
  Margrete Dysjaland
  Svein Erik Indbjo
  Leif Arne Moi Nilsen
  May Helen Hetland Ervik
  Bente Thorsen
   
   
SP Arne Bergsvåg
  Hanne Marte Vatnaland
  Jarle Bø
  Sandra Christin Brochmann Skarholm
  Sigmund Slettebø
   
   
KrF Solveig Ege Tengesdal
  Jonas Andersen Sayed
  Geir S. Toskedal
  Bjørg Tysdal Moe
   
   
FNB Frode Myrhol
  Alexandra Eva Lind
  Ove Evertsen
   
   
MDG Alexander Rügert-Raustein
  Susanne Heart
  Erlend Kristensen
   
   
SV Heidi Bjerga
  Monika Kvilhaugsvik
   
   
V Kjartan Alexander Lunde
   
   
Rødt Bjørn Ove Hersdal
   
Lenker
Kontaktperson