Fylkesutvalg

Fylkesutvalget er fylkestingets arbeidsutvalg. Medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer.

Fylkesutvalget har 15 representanter. Sammensetningen i perioden 2019 - 2023 er slik:

                                                      

Arbeiderpartiet:    

Marianne Chesak (Ap)                                          

Tom Kalsås (Ap)                                                    

Inghild Vanglo (Ap)                                                                                                              

 

Høyre:

Ole Ueland (H)                                                        

Elin Schanche (H)                                                 

Aase Simonsen (H)                                                

                 

Fremskrittspartiet:

Margrete Dysjaland (FrP)                                      

Pål Morten Borgli (FrP)               

                                                                                                                                                   

Senterpartiet:

Arne Bergsvåg (Sp)                                               

Hanne Marte Vatnaland (Sp)                               

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kristelig Folkeparti:

Solveig Ege Tengesdal (KrF)       

 

Folkeaksjonen nei til mer bompenger:

Frode Myrhol (FNB)                                                          

                                                                                        

Miljøpartiet de Grønne:

Alexander Rügert-Raustein (MDG)                                                                                                                                                                         

                                                                                  

Sosialistisk Venstreparti:

Heidi Bjerga (SV)     

 

Venstre:

Kjartan Alexander Lunde (V)               

                                            

 

Leder: Fylkesordfører

Nestleder: Fylkesvaraordfører

 

Fylkesutvalget samles 12 ganger i året.
Kontaktperson