Råd og utvalg

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ med fylkesutvalget som sitt arbeidsutvalg.

 

Faste utvalg 

Fylkestinget har opprettet noen faste utvalg som innstiller til fylkestinget med saker innen sine fagområder.:

Administrasjonsutvalget

Kontroll- og kvalitetsutvalget

Opplæringsutvalget

Regional- og kulturutvalget

Samferdselsutvalget

 

Andre råd og utvalg 

I tillegg til de faste utvalgene, finnes det også flere andre råd og utvalg:

Eldrerådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Inntaksnemnda

Klagenemnda

Vestlandsrådet

Yrkesopplæringsnemnda

I den "gule boken" (pdf) finner du en fullstendig oversikt over fylkeskommunal representasjon i styrer, råd og utvalg i perioden 2015-2019 (à jour per 1. juli 2019).

Gul bok (pdf)

Les mer >