Vestlandet

Regionreform

Regjeringa ønsker større regioner innen 2020, og Stortinget har bedt regjeringen gå gjennom oppgaver til det regionalt folkevalgte nivået. Dette arbeidet skjer parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.  Det er St.meld. 22 som danner grunnlaget for arbeidet. og regjeringens mål er å etablere rundt ti regioner.

På Vestlandet arbeider fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane om etablering av en ny region på Vestlandet. 

Med regionreformen ønsker regjeringen å danne rundt ti nye folkevalgte regioner som skal erstatte dagens fylkeskommuner.

Dette er noen av regjeringens mål for etablering av nye regioner.

  • Tre folkevalgte nivåer
  • Bedre samordning og prioriteringer
  • Tydeliggjør rollen som samfunnsutvikler for det regionalt folkevalgte nivået.
  • Styrke demokratiet

Nabosamtalene med Hordaland og Sogn og Fjordane er en del av arbeidet med regionreformen i Rogaland. Det er forhandlet fram en  intensjonsavtale for en etablering av Vestlandsregion og sammenslåing av fylkene Rogaland. Hordaland og Sogn og Fjordane. I oktober 2016  vedtok fylkestinget at intensjonsplanen skal sendes på høring. I desember tar fylkestinget endelig stilling stilling til modell for ny regionstruktur.

I Rogaland er det også gjennomført samtaler med Agder-fylkene. 

Her er informasjonen rundt arbeidet med regionreformen samlet. 

Kontaktperson