Kampanje - Husk å stemme ved fylkestingsvalget

animasjonsbilde kvinne med søppelspann, illustrasjon miljø

Visste du at over 13 000 rogalendinger møtte opp og stemte på kommunens folkevalgte, men droppet å stemme i fylkestingsvalget for fire år siden? Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor har vi laget fem filmer som viser viktige områder fylkeskommunen er ansvarlig for. 

Filmen er en del av arbeidet for å få flere til å bruke stemmeretten. Bruk din stemme til å påvirke hvem som skal ta beslutninger på disse, og mange flere områder, i vårt fylke.

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt. Denne kampanjen fokuserer på 5 områder vi har ansvar for. Det kommer en animasjon for hvert område. 

Videregående opplæring

Rogaland fylkeskommune gir skoleplass til nærmere 18 000 elever i videregående skole. Flesteparten av disse går på en av de 25 videregående skolene som drives av fylkeskommunen. I tillegg har vi ansvar for rundt 5 300 løpende lærekontrakter, og tilbyr også voksne gratis videregående opplæring. I 2018 leverte vi også skoleskyss til nærmere 21 000 elever i grunnskolen og videregående skole.

Tannhelsetjenesten

Rogaland har 34 tannklinikker som driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Det er fylkeskommune som har ansvaret for tilbudet. Vi har også ansvar for et eget kompetansesenter som både gir spesialisttannbehandling og driver forskning.

Kultur

Vi skal tilrettelegge godt for både profesjonelt og frivillig kulturliv i hele Rogaland. Fylkeskommunen sørger for et variert tilbud innen en rekke områder som idrett, bibliotek, film, musikk, scenekunst og visuell kunst. Vi passer også på vår felles kulturarv og bidrar til å til frivillig organisasjonsarbeid. På denne måten tar vi ansvar for og sikrer engasjerende opplevelser for alle.  

Samferdsel

Innbyggerne i Rogaland skal ha gode samferdselstilbud. Rogaland fylkeskommune har ansvaret for utvikling og vedlikehold av fylkesveier, kollektivtrafikk og ferjer. Årlig bruker vi over 1 milliard kroner på samferdsel. Fra 2020 overtar fylkeskommunen er rekke oppgaver fra Statens vegvesen, og ansvaret for samferdsel blir enda tydeligere.

Klima og miljø

Fylkeskommunen tar ansvar for utvikling av klima og miljø. Vi planlegger for fremtiden med helhetlige tiltak og virkemidler som skal føre til et klimatilpassa samfunn i Rogaland. Vi bidrar til forskning på miljø, klima og fornybar energi. Sammen med kommunene, næringslivet og organisasjoner skal vi oppnå felles klimamål. 

Husk at du har to stemmer

I 2015 stemte 55,7 % ved fylkestingsvalget, mens 60,2 % stemte ved kommunestyrevalget. Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, mens stemmeseddel til fylkestingsvalget er blå. Husk å bruke begge stemmesedlene.  

Om kampanjen

Rogaland fylkeskommune gjennomfører kampanjen i samarbeid med fire andre fylker (Viken, Innlandet, Vestland, og Vestfold og Telemark). Vi har spleiset på filmene og illustrasjoner laget av TRY Apt. 

I Rogaland kan du se kampanjen på Youtube, Instagram og Facebook. Vi håper at dette bidrar til at flest mulig bruker stemmeretten ved høstens valg!

Del denne artikkelen på: