drosjeloyver_banner

Drosjeløyve

Et drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for maks åtte passasjerer.

Vilkår

  • Attester som viser god vandel og økonomisk evne deriblant bekreftet tilsagn om garanti må bli lagt fram innen søknadsfristens utløp. 
  • Vitnemål som bekrefter nødvendige faglige kvalifikasjoner må bli lagt fram innen løyvetildeling blir foretatt. 
  • Attester som legges ved kan ikke være eldre enn 3 måneder. 
  • Søkere som har søkt løyve tidligere må sende ny søknad.

 

 
 Rammebetingelser for drosjenæringen.pdf (247,05 kB)
 

Søknadskjemaet kan du også få ved å kontakte samferdselsavdelingen på tlf. 51 51 69 13 eller 51 51 69 14.

Send søknaden til:
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Informasjon om ledige drosjeløyver finner du øverst til høyre på denne siden.

3 nyopprettede reservedrosjeløyver tilsluttet Randaberg Taxi.

Reservedrosjeløyve kan tildeles innehaver av ordinært drosjeløyve.

Søknadsfrist 22.12.2017.

 

4 ledige drosjeløyver med tilslutningsplikt til Bryne Taxisentral, Vibå Taxisentral eller Hå Taxisentral.

Etter gjeldende rammebetingelser kan kun 2 av løyvene tilsluttes Bryne Taxisentral.

Drosjeløyvene har hovedansvar for betjeningen av Sør-Jæren området.

Søknadsfrist 19.01.2018.

Les mer >
Taxi

Her finner du takstene til drosjesentralene på Nord-Jæren

Les mer >