Utbyggingspakke Jæren

Også på Jæren har det vært befolkningsvekst og økt trafikk i senere år, og det er behov for å investere i veiene for å bedre forholdene.

Aktuelle prosjekt i denne sammenheng er:
-       Fv44 (utvidelse til fire felt forbi Bryne, 2500 m)
-       Fv505 (ny omkjøringsveg Kvernaland)
-       Fv505 (fra Kverneland til 1900 krysset, enhetlig standard
-       Fv504 (utbedring rundt Kartavoll)

I tillegg kommer tiltak for syklister, gående, miljøtiltak og en rekke mindre tiltak.